Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

VL 160613/2010 Os-3594/12 , Stran 1853
VL 160613/2010 Os-3594/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Breda Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžnici Ireni Šušerski, Zavetiška ulica 12, Ljubljana, ki jo zastopa zakonit zastopnik odvetnik Matija Mauhler, Mala ulica 5, Ljubljana, zaradi izterjave 170,39 EUR, sklenilo: dolžnici Ireni Šušerski, Zavetiška ulica 12, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mauhler Matija, Mala ulica 5, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 5. 2012

AAA Zlata odličnost