Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

VL 77111/2012 Os-3589/12 , Stran 1853
VL 77111/2012 Os-3589/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Centra za starejše občane Lucija, oskrba in varstvo starejših oseb in druge storitve d.o.o., Seča 197 b, Portorož Portorose, proti dolžniku Jožetu Zupet, Seča 197 b, Portorož, zaradi izterjave 610,38 EUR, sklenilo: dolžniku Jožetu Zupet, Seča 197 b, Portorož, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Monika Mavsar, Obala 114, Lucija, Portorož. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 6. 2012

AAA Zlata odličnost