Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

VL 16710/2012 Os-3588/12 , Stran 1852
VL 16710/2012 Os-3588/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca Drol, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžnici Tini Ferencek, Golišče 68, Kresnice, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Katja Novak, Dalmatinova ul. 2, Ljubljana, zaradi izterjave 505,61 EUR, sklenilo: dolžnici Tini Ferencek, Golišče 68, Kresnice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Katja Novak, Dalmatinova 2, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 7. 2012

AAA Zlata odličnost