Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

P 102/2011 Os-3547/12 , Stran 1852
P 102/2011 Os-3547/12
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Renier v pravdni zadevi tožeče stranke Darka Češnjevar, Mali trn 4, p. Krško, ki ga zastopa odvetnik Dušan Medved iz Krškega, zoper toženo stranko Marijo Bizjak, Apnenik pri Boštanju 11, p. Boštanj, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, izven naroka dne 10. 7. 2012 sklenilo: toženi stranki Mariji Bizjak, nazadnje stanujoči Apnenik pri Boštanju 11, p. Boštanj, sedaj neznanega bivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Adam Molan, CKŽ 23, p. Krško, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 102/2011.
Okrajno sodišče v Krškem dne 10. 7. 2012

AAA Zlata odličnost