Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

P 135/2012 Os-3615/12 , Stran 1852
P 135/2012 Os-3615/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Prus Jožefa, Krmačina 6, Metlika, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Hernjak Daku in Hernjak Iliji, oba nazadnje stanujoča Brašljevica 36, Kašt, Hrvaška, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 1.200,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 4. julija 2012, sklenilo: Neznanim dedičem neznanega prebivališča po pokojnem Hernjak Daku in Hernjak Iliji, oba nazadnje stanujoča Brašljevica 36, Kašt, Hrvaška se postavi začasni zastopnik Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega prebivališča po pokojnem Hernjak Daku in Hernjak Iliji, oba nazadnje stanujoča Brašljevica 36, Kašt, Hrvaška, nato živeče na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 4. 7. 2012

AAA Zlata odličnost