Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

P 124/2012 Os-3614/12 , Stran 1852
P 124/2012 Os-3614/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Janka Popovič, Bohinjčeva 10, Ljubljana, ki ga zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper toženo stranko: 1. neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojnem Jovu Popoviču, z zadnjim bivališčem na naslovu Popoviču 9, Radatoviči, Republika Hrvaška, 2. neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojni Ani Popovič, z zadnjim bivališčem na naslovu Bereča vas 38, Suhor, 3. neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojni Mariji Damjanovič, Niku Damjanoviču, Janku Damjanoviču in Marku Damjanoviču, z zadnjim stalnim bivališčem vsi na naslovu Drage 24, Suhor in 4. Ljubomira Stariha, Dragomlja vas 8, Suhor, zaradi ugotovitve lastninske pravice na nepremičninah pcto 1.000 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 5. julij 2012 sklenilo: Neznanim in neznano kje bivajočim dedičem po pokojnem Jovu Popoviču, z zadnjim bivališčem na naslovu Popoviču 9, Radatoviči, Republika Hrvaška, neznanim in neznano kje bivajočim dedičem po pokojni Ani Popoviču, z zadnjim bivališčem na naslovu Bereča vas 38, Suhor, neznanim in neznano kje bivajočim dedičem po pokojni Mariji Damjanovič, Niku Damjanoviču, Janku Damjanoviču in Marku Damjanoviču, z zadnjim stalnim bivališčem vsi na naslovu Drage 24, Suhor, se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje bivajoče dediče po pokojnem Jovu Popoviču, z zadnjim bivališčem na naslovu Popoviču 9, Radatoviči, Republika Hrvaška, neznane in neznano kje bivajoče dediče po pokojni Ani Popovič, z zadnjim bivališčem na naslovu Bereča vas 38, Suhor, neznane in neznano kje bivajoče dediče po pokojni Mariji Damjanovič, Niku Damjanoviču, Janku Damjanoviču in Marku Damjanoviču, z zadnjim stalnim bivališčem vsi na naslovu Drage 24, Suhor, nato živeče na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 5. 7. 2012

AAA Zlata odličnost