Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

In 19/2009 Os-2329/09 , Stran 1852
In 19/2009 Os-2329/09
Z rubežnim zapisnikom z dne 16. 2. 2009 izvršitelja Janka Zorčič je bil v izvršilnem postopku, opr. št. In 19/2009, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Brežicah, opravljen rubež nepremičnine – dvosobno stanovanje št. 9, v izmeri 54,67 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši Maistrova št. 6, v Brežicah, parc. št. 316, k.o. Brežice. Stanovanje je last dolžnice Renate Deduš, Lackova cesta 43a, Maribor, po kupoprodajni pogodbi št. 07/1213/94-250. S sklepom z dne 6. 2. 2009 je sodišče dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, v korist upnika KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9/I, Brežice, zaradi izterjave 366,95 EUR.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 9. 3. 2009

AAA Zlata odličnost