Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Ob-3751/12 , Stran 1849
Ob-3751/12
Uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
skupščino
družbe Vipap Videm Krško d.d., Krško, Tovarniška 18,
na dan 4. 9. 2012, ob 9. uri, v Krškem, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom: Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti. 1. Izvolitev in imenovanje delovnih teles skupščine. a) Izvolitev predsednika. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miloš Habrnál. b) Imenovanje notarja za sestavo zapisnika. Predlog sklepa: kot notarja za sestavo zapisnika skupščine se imenuje Miro Košak, notar iz Ljubljane. 2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2011, katerega je revidirala revizijska hiša UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, in preveril nadzorni svet, ki je skupščini predal pisno poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2011 in članom obeh organov podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja za poslovno leto 2012, in sicer je to revizijska hiša UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana. 4. Imenovanje člana nadzornega sveta. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna v eni uri od začetka skupščine, bo nadomestna skupščina zasedala na sedežu družbe, v 24 urah od trenutka, ko bi morala zasedati skupščina, na kateri ni bila dosežena sklepčnost. Nadomestna skupščina je sklepčna ne glede na višino prisotnega osnovnega kapitala.
Vipap Videm Krško d.d. predsednik uprave družbe Miloš Habrnál

AAA Zlata odličnost