Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Ob-3749/12 , Stran 1849
Ob-3749/12
Na podlagi 14. člena Statuta delniške družbe Instrumentation Technologies d.d. glavni izvršni direktor in predsednik upravnega odbora družbe sklicuje
skupščino
družbe Instrumentation Technologies, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 13. septembra 2012, ob 14. uri, na sedežu družbe Velika pot 22, Solkan, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine. 2. Seznanitev delničarjev družbe z rezultati poslovanja in letnim poročilom za leto 2011 ter podelitev razrešnice. Glavni izvršni direktor bo delničarjem posredoval informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2011. Predlog sklepa: 2.1. Dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 95.180,00 EUR, ostaja v celoti nerazporejen. Prenešeni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 2.539.212,00 EUR in je enak prenesenemu dobičku na dan 31. 12. 2010, povečanemu za dobiček leta 2010. 2.2. Glavnemu izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora se podeli razrešnica za leto 2011. Gradivo za skupščino družbe je vsem delničarjem na razpolago na sedežu družbe vsak delovni dan. Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji osebno ali po pooblaščencu. Če se delničar skupščine udeleži po pooblaščencu, mora biti pooblastilo za zastopanje na skupščini pisno in mora biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.
Instrumentation Technologies, d.d. Rok Uršič glavni izvršni direktor in predsednik upravnega odbora

AAA Zlata odličnost