Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 8/2012 Ob-3767/12 , Stran 1848
Št. 8/2012 Ob-3767/12
Popravek
V objavi 28. skupščine delničarjev družbe Kompas Mejni turistični servis d.d., objavljeni v Uradnem listu RS, št. 57/12, dne 27. 7. 2012, se predlogi sklepov pod točko 5. preštevilčijo, tako da se pravilno glasijo: »5.1. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2011 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. 5.2. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Lojzka Legat v poslovnem letu 2011, ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. 5.3. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2011, v višini 2.636.678,76 EUR se uporabi: – Del bilančnega dobička v višini 196.218,33 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,33 EUR na delnico. – Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.440.460,43 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
Uredništvo

AAA Zlata odličnost