Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Ob-3760/12 , Stran 1844
Ob-3760/12
Uprava družbe CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, je dne 26. 7. 2012 od družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev v družbi CETIS-GRAF, d.d., Celje (118. člen ZTFI). Na podlagi določbe 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in 3. točke 5. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih vas obveščamo, da smo dne 26. 7. 2012 sklenili zavezovalni pravni posel – pogodbo o prodaji in nakupu delnic, v skladu s katero katere bomo ob uresničitvi odložnega pogoja sklenili razpolagalni pravni posel za pridobitev 311930 navadnih kosovnih delnic z oznako CSGR, izdajatelja CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje. Po tej pridobitvi bomo postali imetnik 311930 delnic z oznako CSGR, kar pomeni 94,52 % od vseh izdanih delnic CSGR z glasovalno pravico (330000). Odložni pogoj se bo uresničil, če bo izdana odločba s strani pristojnega urada oziroma agencije o skladnosti koncentracije, ki bi nastala s pridobitvijo delnic, s pravili konkurence ali odločba istega organa o tem, da priglašena koncentracija ni podrejena določbam zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Do takrat družba GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d. ne bo imela nobene glasovalne pravice ali možnosti njihovega uresničevanja iz delnic CSGR. V prilogi vam pošiljamo tudi izpolnjen obrazec P-DEL. Prosimo, da v skladu s 124. členom ZTFI zagotovite javno objavo tega obvestila in da o potencialni spremembi imetništva delnic obvestite tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, skladno z 58. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).
Cetis – Graf d.d. direktor Uroš Gorišek

AAA Zlata odličnost