Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 014-17/2012 Ob-3741/12 , Stran 1836
Št. 014-17/2012 Ob-3741/12
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave, št. 10/2004, in Uradni list RS, št. 56/12) in sklepa župana, št. 014-17/2012 z dne 24. 7. 2012 župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje direktorja Pokrajinskega muzeja Koper, Kidričeva 19, 6000 Koper. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna, visoka strokovna ali višja izobrazba družboslovne smeri; – znanje italijanskega jezika na višji ravni; – najmanj tri leta delovnih izkušenj. Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti okvirni program razvoja zavoda. Kandidata za direktorja bo na podlagi predhodnega mnenja sveta zavoda imenoval župan Mestne občine Koper za dobo petih let. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici, s pripisom ``Razpis – direktor Pokrajinskega muzeja Koper``. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost