Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

, Stran 1823
Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo, Anton Golob s.p., Mala Kostrevnica 27, Šmartno pri Litiji, licenco št. 000261/003, za vozilo Mercedes Sprinter, reg. št. LJ HL-584, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnu-328101 Avtoprevozništvo, Anton Golob s.p., Mala Kostrevnica 27, Šmartno pri Litiji, licenco št. 011405/002, za vozilo Peugot Boxer, reg. št. LJ 91-3GA, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnt-328102 Barbara Prah s.p., Gornja Prekopa 23 A, Kostanjevica na Krki, potrdilo za voznika Đuzelić Ramo, št. 006878/BGD29-2-3103/2008. gnj-328112 Divjak Radko, Rožno 46, Blanca, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015135000, izdajatelj Cetis d.d. gnx-328073 Erjavec Janez, Bunčani 22C, Veržej, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033553000, izdal Cetis d.d. gnk-328111 Furman Mateja, Blato 7, Slovenske Konjice, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 3/4046, izdano pri Ministrstvu za šolstvo in šport, izdano leta 2009. gnh-328089 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 55/11) neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Juan Antonio Sobrino Almunia, Doctor, Ingeniero, G-3192, Miloš Šušteršič, inž. geod., Geo0037; izkaznico pooblaščenega inženirja Janez Reple, inž. grad., G-2197. Ob-3679/12 Kosmač Jernej, Lokovec 41A, Celje, študentsko izkaznico, št. 19404325, izdala Ekonomska fakulteta. gnf-328066 Leskovac Vid, Rožna pot 3, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 21110194, izdala Fakulteta za družbene vede. gnr-328104 Malić Kemal, Eipprova ulica 19, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01009477, izdala Pedagoška fakulteta. gnz-328071 Mijatović Pejo s.p. - Cestni, Cesta komandanta Staneta 39, Medvode, osnovno licenco skupnosti, št. licence 008431, veljavnost do 6. 2. 2013, izdala Obrtna zbornica Slovenije, na ime Mijatovič Pejo. gno-328082 Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10, Šenčur, dovolilnico, št. 1010927 za državo BiH, oznaka države: 070. gnt-328106 Prevozništvo Rogan Karel Rogan s.p., Gorenje 104, Stara Cerkev, licenco, št. 007867/003, za vozilo Volvo FH 42TB/38-6, registrska št. LJ 35-5TV. gnq-328080 Prevozništvo Rogan Karel Rogan s.p., Gorenje 104, Stara Cerkev, potrdilo za voznika, št. 007867/SŠD26-2-4341/2011, izdano na ime Aleksandar Kitić, veljavno od 18. 10. 2011 do 26. 10. 2012, izdano pri OZS, izdano leta 2011. gnp-328081 Raquel d.o.o., Zadobrovška cesta 20A, Ljubljana - Polje, dovolilnici, št. 0000247 in 0000248, za državo Hrvaška, oznaka države 191/11. gng-328065 Trojner David, Zgornja Ščavnica 1, Sv. Ana v Slov.goricah, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 607191, izdano pri Ministrstvu za promet, izdano leta 1997. gnc-328069 Weingerl Otmar s.p., Babnikova ulica 6A, Maribor, licenco, št. 7103. gnl-328085 Žitnik Alojz s.p., Suška cesta 26, Škofja Loka, evidenco voznika Djordjevič Nenada, št. potrdila 006361/MJ63-2-11043/2007, potečeno 6. 3. 2008 in potrdilo, št. 006361/BGD63-2-3142/2008, potečeno 6. 11. 2008. gnr-328108

AAA Zlata odličnost