Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

, Stran 1823
Spričevala preklicujejo
Arčon Meta, Lukežiči 24, Renče, spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2012. gni-328088 Božič Vesna, Cankarjeva 80, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 2011. gno-328107 Dolinšek Blažka, Kardeljev trg 3, Velenje, indeks za 1. do 4. letnik Srednje tehniške šole Celje, izdan od 1981/82 do 1984/85. gnv-328100 Drnovšek Miha, Brezje 16, Dob, spričevalo 3. letnika Erudio izobraževalnega centra, izdano leta 2011. gnj-328087 Filipović Ljubiša, Ulica Stefanje Nemanje B.B., Kotor Varoš, BIH, diplomo Srednje gradbene šole I. Kavčiča v Ljubljani, št. diplome 11-88/89. gns-328103 Hotko Suzana, Veliki Obrež 18, Dobova, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in zaključno spričevalo, SŠGT Novo mesto, izdano leta 1993, 1994 in 1995, izdano na ime Bubnarič Suzana. gnb-328070 Javornik Luka, Žalna 29 b, Grosuplje, spričevalo 2. letnika Srednje strojne in kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 2010. gny-328072 Jogurinec Aleksander, Pobrečje 108/a, Videm pri Ptuju, spričevalo 8. razreda OŠ Breg. gnb-328095 Kos Darija, Vaška pot 31a, Radomlje, diplomo Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, izdano leta 2008. gnd-328068 Kristovič Tinkara, Besednjakova ulica 5, Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor, izdano leta 2001. gnr-328079 Lesjak Tjaša, Čopova ulica 5, Žalec, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje (smer turistični tehnik), izdano leta 2002. gnx-328098 Lesjak Tjaša, Čopova ulica 5, Žalec, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje (smer turistični tehnik), št. I-TT 312, izdano leta 2003. gnw-328099 Manzimi Andreja, Janka Ribiča 2, Ljutomer, maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, izdano leta 2008. gnc-328094 Perne Lara, Ulica Rudija Papeža 3, Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice, št. I/V-380-2, izdano leta 2012. gns-328078 Puš Sebastjan, Jelše pri Otočcu 5, Otočec, zaključno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2000. gnv-328075 Rudonjić Daliborka, Cesta v Staro vas 1, Postojna, spričevalo 4. letnika Srednje šole Srečka Kosovela v Sežani, izdano leta 1997, izdano na ime Subotić Daliborka. gnn-328083 Skubic Vesna, Belokriška cesta 36, Portorož - Portorose, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2012. gnh-328064 Šinkovec Barbara, Kregarjevo 10a, Kamnik, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2011. gne-328067 Špende Mandić Branka, Groblje 2a, Domžale, diplomo Filozofske fakultete v Ljubljani, št. 142/84-85, izdano leta 1984, izdano na ime Špende Branka. gny-328097

AAA Zlata odličnost