Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

D 832/2011, D 833/2011 Os-3235/12 , Stran 1821
D 832/2011, D 833/2011 Os-3235/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnemu Juriju Hrastniku, kmetovalcu, rojenemu 22. 3. 1877, državljanu SFRJ, poročenemu, umrlemu 4. 2. 1962, nazadnje stanujočemu Lahomno 24, Laško, in po pokojni Ani Hrastnik, rojeni 24. 7. 1886, državljanki SFRJ, vdovi, umrli 7. 2. 1963, nazadnje stanujoči Lahomno 24, Laško. Po zapustnikoma je nastopilo dedovanje na podlagi zakona. Zakoniti dediči I. dednega reda po pokojnemu Juriju Hrastniku so vdova Ana Hrastnik, ki je zapustnika preživela, in potomci, po pokojni vdovi Ani Hrastnik pa potomci. Zapustnika sta imela sina Fortunata Hrastnika, ki ju je preživel, vendar je sedaj tudi že pokojen. Tako pridejo za dedovanje v poštev dediči po pokojnem sinu zapustnikov, ki so dedne izjave že podali. Sodišču pa ni znano, če sta zapustnika imela še kakšnega potomca. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju dne 7. 6. 2012

AAA Zlata odličnost