Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

IV P 108/2012-6 Os-3191/12 , Stran 1820
IV P 108/2012-6 Os-3191/12
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici svetnici Suzani Kontestabile, v pravdni zadevi tožeče stranke Elene Ramadan, Streliška pot 14, Nova Gorica, ki jo zastopa Maja Krašovec Orel, odvetnica iz Nove Gorice, zoper toženo stranko Miodraga Savovića, začasno bivališče Streliška pot 14, Nova Gorica, dejansko neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, izven naroka, dne 4. 6. 2012 in 7. 6. 2012 sklenilo: tožencu Miodragu Savoviću se postavi začasni zastopnik, odvetnik Mitja Matelič iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 6. Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici dne 7. 6. 2012

AAA Zlata odličnost