Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

VL 166795/2010 Os-3545/12 , Stran 1820
VL 166795/2010 Os-3545/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti dolžniku RS, Ministrstvo za obrambo Ljubljana, Vojkova cesta 55, Ljubljana, ki ga zastopa RS, Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana – poštni predali, Brahim Demi, Črtomirova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Karla Nahtigal, Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, zaradi izterjave 360,82 EUR, sklenilo: dolžniku RS Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, Vojkova cesta 55, Ljubljana, Brahim Demi, Črtomirova ulica 9, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Karla Nahtigal, Brnčičeva 31, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 7. 2012

AAA Zlata odličnost