Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

VL 49520/2012 Os-3507/12 , Stran 1820
VL 49520/2012 Os-3507/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Tanja Nosković, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Urošu Mramor, Knezov Štradon 17, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Medved, Slovenska c. 55/c, Ljubljana, zaradi izterjave 7.675,91 EUR, sklenilo: dolžniku Urošu Mramor, Knezov Štradon 17, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Medved Andrejo, Slovenska cesta 55/C, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 6. 2012

AAA Zlata odličnost