Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

VL 211046/2011 Os-3417/12 , Stran 1820
VL 211046/2011 Os-3417/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor, proti dolžniku Ernadu Muković, Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Franjo Martinec, Komenskega ul. 16, Ljubljana, zaradi izterjave 5.141,81 EUR, sklenilo: dolžniku Ernadu Muković, Tržaška cesta 40, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Martinec Franjo, Komenskega 16, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 5. 2012

AAA Zlata odličnost