Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

P 650/2011 Os-2824/12 , Stran 1820
P 650/2011 Os-2824/12
Okrožno sodišče v Celju je po okrožni sodnici Zlatki Maroša Čop, v pravdni zadevi tožeče stranke Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčni urad Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, zoper toženo stranko: 1. Sascha Marton Lojen, Žlavsova 8, Vojnik, 2. Anton Lojen, Žlavsova 8, Vojnik, 3. Toni Lojen, Otemna 9, Šmartno v Rožni dolini, zaradi ugotovitve solastninskega deleža (pcto. 50.000,00 EUR), na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), dne 20. 3. 2012 sklenilo: za začasnega zastopnika za prvo toženo stranko Sascha Marton Lojen, se imenuje odvetnik Igor Benkoč, Ljubljanska cesta 3a, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko vse do takrat, dokler prvo tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju dne 20. 3. 2012

AAA Zlata odličnost