Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

N 58/2009 Os-2525/12 , Stran 1820
N 58/2009 Os-2525/12
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici Ireni Peer v nepravdni zadevi predlagateljev Žnidar Marinke, Žnidar Vitomira in Prosenik Branke, ki jih zastopa Mejač Vesna s.p., udeleženca Radovac Ivana, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Klep iz Celja, zoper nasprotno udeleženko Konfekcija Kora d.d., ki jo zastopa skrbnica za poseben primer, odvetnica Andreja Ferme iz Celja, o predlogu za vzpostavitev etažne lastnine z dne 14. 9. 2009 in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini – stanovanju, v izmeri 61,02 m2, ki obsega 3 sobe, kuhinjo, kopalnico, hodnik in druge prostore, vse v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Šolska pot 1, Radeče, dne 24. 4. 2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, v izmeri 61,02 m2, ki obsega 3 sobe, kuhinjo, kopalnico, hodnik in druge prostore, vse v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Šolska pot 1, Radeče, sklenjene dne 12. 12. 1991 med Konfekcijo Kora Radeče po zastopnici Mariji Mirt kot prodajalcem in Medved Ivanom kot kupcem. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 24. 4. 2012

AAA Zlata odličnost