Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

SV 611/2012 Ob-3662/12 , Stran 1819
SV 611/2012 Ob-3662/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 611/2012 z dne 19. 7. 2012, je bila nepremičnina, 2,5-sobno stanovanje, številka 21, v III. nadstropju, v izmeri 67,30 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu, Stantetova ulica 12, Maribor, stoječi na parceli številka 929/1, katastrska občina 678 – Spodnje Radvanje, last dolžnika in zastavitelja družbe Contrast d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe št. 113/2007, sklenjene dne 30. 11. 2007, s prodajalcem Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., zastavljena za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, v višini 70.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost