Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3709/12 , Stran 1770
Ob-3709/12
V skladu s 520. členom ZGD-1 in sklepom edinega družbenika družbe Promet Terra d.o.o., Krčevinska ulica 19, 2000 Maribor, Petra Osrajnik, Krčevinska ulica 19, 2000 Maribor, direktor družbe Promet Terra d.o.o. Peter Osrajnik, Krčevinska ulica 19, 2000 Maribor, objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala. Osnovni kapital družbe Promet Terra d.o.o., ki je doslej znašal 108.493,00 EUR se zaradi prevelikega obsega lastnega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe zmanjša po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala za znesek 100.993,00 EUR tako, da znaša znesek osnovnega kapitala družbe Promet Terra d.o.o. po izvedenem zmanjšanju 7.500,00 EUR. Edini družbenik družbe od datuma vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register bo Peter Osrajnik posedoval en poslovni delež v nominalnem znesku 7.500,00, kar bo predstavljalo 100% osnovnega kapitala družbe. Po izvedeni registraciji zmanjšanja osnovnega kapitala v sodnem registru se znesek za katerega se osnovni kapital, v skladu s sklepom, zmanjša, izplača edinemu družbeniku Petru Osrajniku, Krčevinska ulica 19, 2000 Maribor. Direktor družbe poziva upnike, da se v roku 30 dni od objave zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe. Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila varščino. Vse upnike, ki so družbi znani, bo družba pozvala neposredno.
Promet Terra d.o.o.

AAA Zlata odličnost