Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 22/I Ob-3678/12 , Stran 1770
Št. 22/I Ob-3678/12
Uprava družbe Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, matična št. 5141966000, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča na Ptuju, pod vl. št. 1/00406/00 (v nadaljevanju: Perutnina Ptuj d.d.) in poslovodstvo družbe PI-KOS, reja perutnine, d.o.o., Sela 41, 2288 Hajdina, matična št. 3337022000 (v nadaljevanju: PI-KOS, d.o.o.), na podlagi 586. člena ZGD-1 objavljata obvestilo: da je bila dne 13. 7. 2012 sodnemu registru Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj, predložena pogodba o pripojitvi družbe PI-KOS, d.o.o. k družbi Perutnina Ptuj d.d.; na sedežu družbe Perutnina Ptuj d.d., v informativni pisarni sedeža uprave družbe na Ptuju, Potrčeva cesta 10, bo od objave tega obvestila do skupščine, vsak delavnik med 9. do 15. ure, na vpogled naslednja dokumentacija: – pogodba o pripojitvi družbe PI-KOS, d.o.o. k družbi Perutnina Ptuj d.d., – letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, – zaključno poročilo družbe PI-KOS, d.o.o., – vmesni bilanci stanja obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, po stanju na dan zaključka zadnjega trimesečja pred sklenitvijo pogodbe o pripojitvi, – skupno poročilo poslovodstev obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi, – poročilo o pripojitvi nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d. Vsakemu delničarju, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega odstavka. Če soglaša, se lahko kopije listin posredujejo po elektronski pošti.
Perutnina Ptuj d.d. dr. Roman Glaser, predsednik uprave

AAA Zlata odličnost