Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3681/12 , Stran 1755
Ob-3681/12
Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič. 2. Opis predmeta prodaje: 1. Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. Krkavče, stavbišče, v izmeri 59 m2, za izklicno ceno 33.915,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 2. Poslovni objekt t.i. Libertas, stoječ na parc. št. 122/1, k.o. Koper, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem z dela parc. št. 122/2, 139 in 13/1, vse k.o. Koper, v izmeri 995 m2, za izklicno ceno 492.873,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin oziroma 20% DDV; 3. Poslovni prostor na naslovu Dekani 9, stoječ na parc. št. 108/2, k.o. Dekani, v izmeri 44,70 m2, za izklicno ceno 37.100,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 4. Poslovni prostor na naslovu Koper, Gramscijev trg 1, stoječ na parc. št. 444, k.o. Koper, v izmeri 232,12 m2, za izklicno ceno 319.500,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 5. Poslovni prostor, v Kopru, Triglavska ulica 7, stoječ na parc. št. 717/2, k.o. Koper, v izmeri 17,62 m2, za izklicno ceno 24.603,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 6. Poslovni prostor na naslovu Koper, Trubarjeva ulica 1, stoječ na parc. št. 144/1, k.o. Koper, v izmeri 70 m2, za izklicno ceno 64.754,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 7. Poslovni prostor na naslovu Koper, Ulica pri Velikih vratih 6, stoječ na parc. št. 1053, k.o. Koper, v izmeri 42,61 m2, za izklicno ceno 108.873,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 8. Poslovni prostor na naslovu Koper, Župančičeva ulica 35, stoječ na parc. št. 982, k.o. Koper, v izmeri 21,61 m2, za izklicno ceno 25.955,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 9. Poslovni prostor na naslovu Koper, Valvasorjeva 43, stoječ na parc. št. 957, k.o. Koper, v izmeri 33,35 m2, za izklicno ceno 36.841,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 10. Poslovni objekt na naslovu Lazaret 2, stoječ na parc. št. 1827/15, k.o. Jernej, v izmeri 1552 m2, s pripadajočim parkiriščem oziroma dvoriščem s parc. št. 1827/14 in 385.S, obe k.o. Jernej, v izmeri 1927 m2, za izhodiščno vrednost 1.050.700,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin oziroma 20% DDV; 11. Poslovni objekt na naslovu Lazaret 4a, stoječ na parc. št. 1827/13, k.o. Jernej, v izmeri 1070 m2, in poslovni objekt na naslovu Lazaret 10, stoječ na parc. št. 1827/11, k.o. Jernej, v izmeri 593 m2, s pripadajočim parkiriščem oziroma dvoriščem s parc. št. 1827/19, 2050/2 in 2199/2, vse k.o. Jernej, v izmeri 2067 m2, za izhodiščno vrednost 456.500,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin oziroma 20% DDV; 12. Nepremičnini s parc. št. 5842/19 in 5842/20, obe k.o. Bertoki, v skupni izmeri 6.702 m2, za izklicno ceno 675.428,00 €, brez 20% DDV; 13. Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 5837/17, 5837/19, 5837/28, 5837/32, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 30.498 m2, za izklicno ceno 3.201.375,00 €, brez 20% DDV; 14. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 113.958 m2, za izklicno ceno 2.980.831,00 €, brez 20% DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin; 15. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S, k.o. Jernej, v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno 2.770.660,00 €, brez 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin; 16. Nepremičnine s parc. št. 413, 414 in 417, vse k.o. Oltra, v skupni izmeri 10.167 m2, za izklicno ceno 1.156.090,00 €, brez 20% DDV; 17. Nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 1982/8, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 2.691 m2, za izklicno ceno 331.666,00 €, brez 20% DDV; 18. Nepremičnine s parc. št. 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 9.052 m2, za izklicno ceno 1.059.876,00 €, brez 20% DDV; 19. Nepremičnine s parc. št. 1969/3, 1968/3, 2013/13, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 10.140 m2, za izklicno ceno 1.122.625,00 €, brez 20% DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin; 20. Nepremičnina s parc. št. 2013/11, k.o. Semedela, v izmeri 2.480 m2, za izklicno ceno 274.567,00 €, brez 20% DDV; 21. Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, v izmeri 3904 m2, za izklicno ceno 411.383,00 €, brez 20% DDV; 22. Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. Vanganel, v izmeri 1713 m2, za izklicno ceno 84.176,00 €, brez 20% DDV. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izhodiščno nadomestilo Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 5. Pogoji prodaje Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. Krkavče, se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajan objekt. Poslovni objekt t.i. »Libertas«, stoječ na parc. št. 122/1, k.o. Koper s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem z dela parc. št. 122/2, 139 in 13/1, vse k.o. Koper, se nahaja na skrajnem severnem obrobju starega mestnega jedra Kopra, v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Poslovni prostor, Dekani 9, stoječ na parc. št. 108/2, k.o. Dekani, se nahaja v naselju Dekani. Stavba je locirana na območju križišča Bivje, nad regionalno cesto II. reda Rižana – Dekani. Poslovni prostor se nahaja v pritličju prostostoječe dvoetažne stavbe. Poslovni prostor na naslovu Koper, Gramscijev trg 1, stoječ na parc. št. 444, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Poslovni prostor je lociran v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. V preteklosti se je v prostoru odvijala gostinska dejavnost. Poslovni prostor, v Kopru, Triglavska ulica 7, stoječ na parc. št. 717/2, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju več stanovanjske stavbe in je potreben temeljite prenove. V prostoru se trenutno odvija čevljarska dejavnost. Poslovni prostor na naslovu Koper, Trubarjeva ulica 1, stoječ na parc. št. 144/1, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor je zgrajen do IV. gradbene faze. Poslovni prostor na naslovu Koper, Ulica pri Velikih vratih 6, stoječ na parc. št. 1053, k.o. Koper, se nahaja v južnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju novejše adaptirane stavbe in je bil prenovljen v sklopu prenove objekta. Poslovni prostor na naslovu Koper, Župančičeva ulica 35, stoječ na parc. št. 982, k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu mestnega jedra. Prostor je lociran v pritličju poslovno stanovanjskega objekta in je potreben temeljite prenove. Prostor je trenutno oddan za frizersko dejavnost in v naravi predstavlja zaokrožitev stanovanja v zasebni lasti. Poslovni prostor na naslovu Koper, Valvasorjeva 43, stoječ na parc. št. 957, k.o. Koper, se nahaja v južnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritličju novejše adaptirane stavbe in je bil prenovljen v sklopu prenove objekta. Po svoji naravi služi kot skladišče. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, 5837/10, 5837/17, 5837/19, 5837/28, 5837/32, 5842/19 in 5842/20, vse k.o. Bertoki se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za proizvodne dejavnosti, na območju Sermina. Poslovni objekt na naslovu Lazaret 2, stoječ na parc. št. 1827/15, k.o. Jernej, s pripadajočim parkiriščem oziroma dvoriščem s parc. št. 1827/14 in 385.S, obe k.o. Jernej, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, na območju mejnega prehoda Lazaret. Poslovni objekt v naravi predstavlja bivši gostinski lokal, s katerim je upravljalo podjetje MTS Kompas d.d. Poslovni objekt na naslovu Lazaret 4a, stoječ na parc. št. 1827/13, k.o. Jernej in poslovni objekt na naslovu Lazaret 10, stoječ na parc. št. 1827/11, k.o. Jernej, s pripadajočim parkiriščem oziroma dvoriščem s parc. št. 1827/19, 2050/2 in 2199/2, vse k.o. Jernej, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, na območju mejnega prehoda Lazaret. Izhodiščna vrednost nepremičnin je bila določena upoštevaje obstoječe najemno razmerje z gospodarsko družbo Kompas Lazaret d.o.o., Lazaret 4a, Ankaran, ki ima predmetni prostor še vedno v uporabi. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran – na območju Debelega rtiča. Nepremičnine s parc. št. 413, 414 in 417, vse k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Ankaran. Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, na območju Nad Dolinsko cesto. Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, se nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje za stanovanja in delno znotraj ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta – parcele nad predorom Markovec. Do sprejetja PIN (občinski podrobni prostorski načrt) se območje začasno ureja s PUP. Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. Vanganel se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo, območja izvenmestnih naselij, v naselju Mali Čentur. Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09), razen nepremičnin s parc. št. 122/1, 122/2, 139 in 13/1, vse k.o. Koper, ki se urejajo po določilih Odloka o ureditvenem načrtu Severna obvoznica (Uradne objave, št. 2/94, Uradni list RS, št. 61/04, 10/05, 58/07), nepremičnin s parc. št. 444, 717/2, 144/1, 1053, 982, 957, vse k.o. Koper, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/2007 – obvezna razlaga, 65/2010 – spremembe in dopolnitve, 14/2011 – obvezna razlaga), nepremičnin s parc. št. 5837/10, 5837/17, 5837/19, 5837/28, 5837/32 in 5842/19, vse k.o. Bertoki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača Koper (Uradni list RS, št. 43/2005), katera je v fazi spremembe za določitev nove namenske rabe zemljišča, nepremičnin s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, vse k.o. Bertoki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87), nepremičnin s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (UO, št. 29/2001) ter nepremičnin s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/03, Uradni list RS, št. 51/05, 45/06, 39/07, 22/08), kateri je v postopku spremembe za določitev nove namenske rabe objektov (stanovanjska – pod zap. št. 19 in 20, ter trgovsko poslovna dejavnost – pod zap. št. 17 in 18). Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10). Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture. Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 23. 8. 2012, v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 9. Varščina Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-368-2012-…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 21. 8. 2012. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Javna dražba bo ustna. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju: komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin. 12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. 13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10). 14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost