Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

, Stran 1383
Drugo preklicujejo
Anđelković Slaviša, Crkvina BB, Kruševac, Srbija, vozno karto, številka 1070500032787010, izdajatelj Cetis d.d. gnw-327524 Berger Uroš, Poljanska cesta 54, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 014433. gne-327542 Blažič Taja, Partizanska cesta 36, Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola Ljubljana. gnl-327485 Erjavec Anže, Pot v Košco 1, Ivančna Gorica, potrdilo o strokovnem izpitu za tehnika zdravstvene nege, izdano 2009, izdal Univerzitetni klinični center v Ljubljani. gni-327567 Erman Barbara, Sorška cesta 36, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 32060194, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnw-327574 Gibičar Nataša, Slovenska cesta 5, Ljubljana, odvetniško izkaznico, številka 06/06, izdala Odvetniška zbornica Slovenije. gns-327578 Jakopin Vesna, Velike Bloke 40, Nova Vas, študentsko izkaznico, št. 68113320, izdala Fakulteta za management, Koper. gnb-327545 Jednak Milan, Vrbica BB, 34300 Aranđelovac, Srbija, vozno karto, št. 1070500031524000, izdajatelj Cetis d.d. gnx-327523 Kajzer David, Dobja vas 49, Ravne na Koroškem, študentsko izkaznico, št. 11050150, izdala Zdravstvena fakulteta. gnk-327561 Kalan Ana, Zbilje 8, Medvode, študentsko izkaznico, št. 01009003, izdala Pedagoška fakulteta. gnf-327516 Klemenčič Luka, Vulčeva ulica 2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gnv-327575 Klobučar Rebeka, Prapetno 14, Tolmin, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Tolmin, leta 2011. gnh-327489 Kokalj Anton, Bišče 12, Domžale, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008766001. gny-327522 Kolarič Uroš, Pod bregom 10, Lenart v Slov. goricah, študentsko izkaznico, izdala FERI, Univerza v Mariboru. gnb-327570 Novak Suzana, Podova 77, Rače, študentsko izkaznico, št. 19848878, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v ljubljani. gnz-327546 Petek Božo s.p. - avtoprevozništvo, Rafolče 41, Lukovica, izvod licence Skupnosti za vozilo Mercedes Benz Atego 818L, z reg.oznako LJ N4-94A, ter izvod licence za vozilo Mercedes Benz 814L, z reg. oznako LJ 57-0VS, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnf-327495 Petrol d.d., Ljubljana - pravno področje, Dunajska cesta 50, Ljubljana - Petrol, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 251/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gng-327515 Petrović Žana, Kidričeva ulica 2, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 11080354, izdala Zdravstvena fakulteta. gne-327517 Prevozi Lazar Lazar Zorko s.p., Petkovec 43A, Rovte, licenco, št. 008713/001, O 0306882, za vozilo scania 124, registrska številka LJ 73-0VU. gnn-327508 Prudič Mitja, Koče 67A, Prestranek, voznikovo kartico, številka 1070500009024001, izdajatelj Cetis d.d. gny-327572 Rakušček Anja, Šmartno 91, Kojsko, študentsko izkaznico, št. 41040026, izdala Medicinska fakulteta. gnc-327569 Rednak Tjaša, Pot v Podgorje 115, Ljubljana - Dobrunje, študentsko izkaznico, št. 71110438, izdala Univerza v Ljubljani. gnw-327499 Rep Ajda, Zgornje Pirniče 19F, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana. gnp-327506 Rihter Milenko, Veluščkova ulica 8, Izola - Isola, potrdilo o izpitu iz italijanskega jezika po programu za izpolnjevanje v italijanskem jeziku – tekoče sporazumevanje, št. 164/99, izdajateljica Ljudska univerza Koper, leto izdaje 1999. gnu-327526 SAC 2 PREVOZNIŠTVO d.o.o., Prešernova cesta 34, Domžale, certifikat za podjetje SAC 2 PREVOZNIŠTVO d.o.o. gnt-327502 Škerget Tit, Novo Polje cesta XIV/6A, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20060342, izdala Pravna fakulteta. gng-327565 Traval d.o.o., Agrokombinatska cesta 4A, Ljubljana, licenco, št. GE005534/06423/017, za vozilo mercedes-benz 1844, registrska številka CE V9 77S. gnf-327541 Uroš Šuštarič Ilić s.p., Cesta v Mestni log 40, Ljubljana, izvod licence za upravljanje taksi prevozov, št. 012515/010, za vozilo z reg. oznako LJ VM-145, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gng-327519 Vehovec Franci, Bistriška cesta 6, Domžale, spričevalo o končani Srednji usnjarski in kovinarski šoli Domžale, izdano 1989. gnn-327558 Zabret Živa, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01098169, izdala Pedagoška fakulteta, izdana na priimek Kmet. gnd-327547 Zorko Hana, Župeča vas 41B, Cerklje ob Krki, študentsko izkaznico, št. 31100006, izdala Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani. gnx-327548 Žnidaršić Rok, Jamova cesta 45, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 26110188, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnd-327568

AAA Zlata odličnost