Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

, Stran 1382
Spričevala preklicujejo
Agić Džana, Cesta maršala Tita 84, Jesenice, spričevali 7. in 8. razreda Osnovne šole Toneta Čufarja, Jesenice, izdani leta 2010, 2011. gnu-327551 Bednar Urška, Pot k Trojici 6, Vrhnika, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika, izdano leta 2010. gnr-327529 Bednar Urška, Pot k Trojici 6, Vrhnika, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika, izdano leta 2011. gnq-327530 Bizjak Rok, Ragovska ulica 8, Novo mesto, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 2003. gno-327532 Bizjak Rok, Ragovska ulica 8, Novo mesto, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 2004. gnn-327533 Bursić Špela, Selo pri Vodicah 33, Vodice, uspeh pri poklicni maturi in spričevalo o poklicni maturi Srednje gradbene, ekonomske in geodetske šole v Ljubljani, izdano leta 2004, na ime Špela Špacapan. gnj-327512 Černjavič Zvonka, Ižakovci 177, Beltinci, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2008. gnu-327501 Debernardi Patriša, Gažon 101, Šmarje, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomsko poslovne šole Koper, izdano leta 2003. gnf-327491 Debernardi Patriša, Gažon 101, Šmarje, maturitetno spričevalo Srednje ekonomsko poslovne šole Koper, izdano leta 2003. gne-327492 Denžič Iztok, Blatno 17, Globoko, spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 2010. gnm-327559 Denžič Iztok, Blatno 17, Globoko, maturitetno spričevalo Republiške maturitetne komisije, izdano leta 2010. gnl-327560 Falatov Kristina, Cesta na Markovec 57, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1996. gnh-327564 Goljat Lea, Ljubljanska cesta 83, Rače, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Rače, izdano leta 2011. gno-327482 Gorenc Klemen, Šmarješke Toplice 116, Šmarješke Toplice, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2011. gnd-327493 Govednik Maša, Jurčkova cesta 154, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2002. gni-327488 Gyurkač Silvija, Dolina, Aveg 44, Lendava - Lendva, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo Dvojezične srednje šole Lendava, smer ekonomski tehnik, izdana leta 1992–1997. gno-327582 Ičanović Almir, Ljubljanska cesta 13, Trzin, spričevali 1. in 2. letnika Srednje ekonomske, gradbene in geodetske poklicne šole, izdano leta 2008 in 2009. gnj-327562 Ičanović Amir, Ljubljanska cesta 13, Trzin, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske, gradbene in geodetske poklicne šole, izdano leta 2009. gni-327563 Jarc Davorin, Pobreška cesta 4, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole Maribor, izdano leta 2005. gnl-327535 Jarc Davorin, Pobreška cesta 4, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole Maribor, izdano leta 2005. gnk-327536 Kastelic Urška, Trg zbora odposlancev 72, Kočevje, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Ob Rinži Kočevje, št. I/363, izdano leta 2006. gni-327538 Kastelic Urška, Trg zbora odposlancev 72, Kočevje, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ob Rinži Kočevje, št. I/363, izdano leta 2007. gnh-327539 Kastelic Urška, Trg zbora odposlancev 72, Kočevje, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Ob Rinži Kočevje, št. I/363, izdano leta 2008. gng-327540 Kerhe Valerija, Gortanova ulica 10, Rače, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Rače, izdano leta 2010. gnu-327576 Klun Martina, Ulica bratov Učakar 18, Ljubljana, spričevalo 7. razred Osnovne šole Bežigrad, izdano leta 2010. gnr-327504 Kolšek Jure, Svetinova 1, Jesenice, spričevalo 4. letnika EGSŠ Radovljica, izdano leta 2005. gnv-327525 Komar Sašo, Župančičeva 6F, Lendava - Lendva, spričevalo - zaključno SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2001. gnw-327549 Korez Marija, Makole 67, Makole, spričevalo o doseženi šolski izobrazbi strugar SKSMŠ Maribor, izdano leta 1985, izdano na ime Gorjanc. gnv-327550 Korov Sandra, Strmov 2, Kranj, potrdilo o delno opravljeni poklicni maturi (slovenski jezik in upravno poslovanje) Srednje ekonomske šole Kranj, smer upravni tehnik, izdano na priimek Kondič. gnq-327555 Krhen Josip, Hermanova cesta 11, Sevnica, diplomo Srednje elektro, kovinarske in računalniške šole Titovo Velenje, št. I/163, izdana leta 1985. gnr-327554 Kumer Miran, Drska 46, Novo mesto - Krka, spričevalo o končani OŠ Razvojno izobraževalni center Novo mesto, izdano leta 1988. gnc-327494 Misja Valentina, Imeno 20, Podčetrtek, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Celje, št. 52, izdano leta 2011. gnm-327534 Mitojević David, Cesta na ključ 20, Ljubljana, spričevala 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. razreda Osnovne šole Vič. gnf-327520 Mitojević Nik, Cesta na ključ 20, Ljubljana, spričevala 1., 2. 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Vič. gne-327521 Mravlja Katarina, Žaucerjeva ulica 11, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Vič, izdano leta 2011. gnt-327552 Nikolić Aljoša, Mizni Dol 5, Vrhnika, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika, št. 216/96-2011, izdano leta 2011. gnm-327509 Novaković Sara, Podplešivica 9, Brezovica pri Ljubljani, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključno spričevalo Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdana leta 2006, 2007, 2008. gnt-327581 Okroglič Jure, Čargova ulica 15, Kanal, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Kanal, št. IV-137, izdano leta 2010. gns-327553 Ozebek David, Šebrelje 38A, Cerkno, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Cerkno, izdano leta 1991. gnz-327496 Pegan Bojan, Pot pomorščakov 16, Portorož - Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pomorske in prometne šole, Piran, št. 215/84, izdano leta 1984. gns-327528 Prešern Janez, Cesta Janeza Finžgarja 3, Jesenice, maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenic, izdano leta 1995. gng-327490 Rutar Blaž, Preserje 12, Preserje, spričevalo 7. razred Osnovne šole Preserje, izdano leta 2010. gns-327503 Sedić Zdenka, Ponikve 76A, Videm - Dobrepolje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra poklicnih šol Kočevje, št. 5/82-POŠ, izdano leta 1982, izdano na ime Krpić. gnc-327544 Simikić Aleksandra, Brodarjeva trg 3, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2011. gnk-327486 Svetec Irena, Legen 159A, Šmartno pri Slovenj Gradcu, spričevalo - zaključno 2. letnika (skrajšan program) Srednje šole Muta, št. 5/2007, izdano leta 2007. gno-327507 Svetina Marjan, Troblje 39Č, Slovenj Gradec, spričevala 1. in 2. letnika ter zaključno spričevalo Poklicne in srednje kovinarske šole Ravne na Koroškem, metalurški program žicar. gny-327497 Špenko Nejc, Bukovica 35C, Vodice, spričevala 7. in 8. razreda Osnovne šole Vodice, izdana leta 2010, 2011. gnt-327527 Tittl Jana, Kvedrova cesta 13, Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2011. gnx-327573 Trnovšek Suzana, Dramlje 8A, Dramlje, indeks, št. 11130120710, izdala Višja poslovno komercialna šola Celje. gnm-327484 Troha Barbara, Delavska ulica 8, Mojstrana, maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice, izdano leta 2000. gnp-327531 Varga Slimšek Maja, V Karlovce 45, Ljubljana - Dobrunje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2011. gnf-327566 Zupančič Filip Jakob, Velika čolnarska ulica 8, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Prežihov Voranc, izdano leta 2011. gnq-327505 Žagar Manca, Spodnje Gameljne 40, Ljubljana Šmartno, spričevalo 7. razreda OŠ Šmartno pod Šmarno goro, izdano leta 2010. gnj-327487