Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

N 30/2011 Os-3043/12 , Stran 1381
N 30/2011 Os-3043/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Vlasti Rojc, Črnotiče 45, Črni Kal, ki jo zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Furlan pok. Andreja, z zadnjim znanim bivališčem Črnotiče 7, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 18. 5. 2012 sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Ivana Furlana, pok. Andreja, roj. 4. 4. 1908, z zadnjim znanim bivališčem Črnotiče 7, Črni Kal, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 18. 5. 2012