Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

D 167/2010 Os-2433/12 , Stran 1380
D 167/2010 Os-2433/12
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Rozmanu, sinu Antona, rojenem 6. 1. 1933, državljanu R Slovenije, poročenem, nazadnje stanujočem Vodruž 27, Šentjur, umrlem dne 12. 10. 2009 v kraju Rothenberg, Nemčija. K dedovanju je poklicana zapustnikova vdova Rozman Marie Johanna – Ruth, rojena 17. 7. 1937, neznanega prebivališča. O drugih osebah, ki bi lahko bile poklicane k dedovanju na podlagi zakona kot dediči prvega dednega reda, sodišče nima podatkov. Sodišče razpolaga le s podatki dveh zapustnikovih sester. S tem oklicem sodišče poziva dedinjo neznanega prebivališča oziroma druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču. V zapuščino spadajo nepremičnine. Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Šentjurju dne 12. 4. 2012