Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

D 130/2011 Os-2840/12 , Stran 1380
D 130/2011 Os-2840/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jožefu Žerjalu, roj. 14. 3. 1878 – Pliskovica, ki je umrl v Pliskovici, dne 10. 3. 1933, z zadnjim stalnim prebivališčem Pliskovica 45, 6221 Dutovlje, v zemljiški knjigi je vpisan kot Josip Žerjal, pok. Vincenca, Pliskovica 42, 6221 Dutovlje. Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 16. 5. 2012