Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

D 126/2012 Os-2833/12 , Stran 1380
D 126/2012 Os-2833/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jožefu Pipanu, roj. 9. 9. 1853, ki je umrl dne 8. 6. 1930, z zadnjim stalnim prebivališčem Gabrovica pri Komnu, v zemljiški knjigi je vpisan kot Josip Pipan, pok. Antona, Gabrovica pri Komnu 36, 6223 Komen. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 16. 5. 2012

AAA Zlata odličnost