Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

O 630/60 Os-2760/12 , Stran 1380
O 630/60 Os-2760/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pok. Širok Ivanu, pok. Antona, roj. leta 1890 v Grgarju, s stalnim prebivališčem San Martin, Argentina, ki je umrl 26. 4. 1945. Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev tudi dediči zapustnikovega sina Širok Ivana, roj. 7. 1. 1924, iz San Martina, Argentina ter dediči zap. hčerke Poberaj Olge, roj. Širok, roj. 9. 10. 1926, iz San Martina, Argentina, ki sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov o dedičih, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 13. 3. 2012