Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

I D 1857/2010 Os-3233/11 , Stran 1380
I D 1857/2010 Os-3233/11
V zapuščinski zadevi opr. št. I D 1857/2010 je naslovno sodišče po pokojni Jožefi Dragan, roj. 27. 1. 1939, umrli 16. 6. 2010, nazadnje stanujoči v Ljubljani, Prištinska ulica 14, državljanki Republike Slovenije, odredilo oklic glede pokojnega Štefana Viranta, rojenega 30. 8. 1945 (EMŠO 3008945500559), umrlega 17. 1. 2011 v Ljubljani, nazadnje stanujočega v Ljubljani, Prištinska ulica 14, državljana Republike Slovenije. Pokojni Štefan Virant je bil v zunajzakonski skupnosti z zapustnico, ki je umrla pred njim. Zapustnica je imela dva otroka iz prejšnjega zakona, Lojzeta Dragana (umrl brez potomcev, neporočen) in Jožeta Dragana, ki sta oba že pokojna. Po pok. mlajšem sinu Jožetu Draganu (roj. 5. 1. 1961, umrl 16. 12. 1996) so dediči vnuki zapustnice, in sicer Robert Dragan, Rok Dragan in Anže Dragan, ki stalno prebivajo v Ljubljani, Kamnogoriška ulica 43, Ljubljana. Skupnih otrok Štefan Virant in zapustnica nista imela. Drugi, še živeči sorodniki pok. Štefana Viranta, sodišču niso znani. Ker sodišče s podatki o morebitnih zakonitih dedičih pok. Štefana Viranta ne razpolaga, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Štefanu Virant na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 5. 2011