Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

IV D 2322/2011 Os-3021/12 , Stran 1380
IV D 2322/2011 Os-3021/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. IV D 2322/2011 v teku zapuščinski postopek po pok. Heleni Vajagić, roj. Radiković, hči Ivana, roj. 23. 3. 1925, umrla 16. 7. 2011, nazadnje stanujoča v Ljubljani, Kvedrova cesta 8, državljanka Republike Slovenije. Zapustnica je sicer napravila oporoko, vendar potrebuje sodišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi podatke o zakonitih dedičih. Zapustnica je bila poročena in ni imela otrok. Imela je brate Franja Radikovića, Stjepana Radikovića, Josipa Radikovića in Jureta Radikovića ter sestre Rozo Hren, Milko in Pavlo Gradeček. Zapustničine sestre so že pokojne in so vse zapustile potomce, o katerih pa sodišče, razen tega, da živijo na Hrvaškem, nima podatkov. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 27. 3. 2012