Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

In 36/2012 Os-2512/12 , Stran 1379
In 36/2012 Os-2512/12
V izvršilni zadevi upnika Okrožno sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, Celje, zoper dolžnika Nanci Pesek, Senčna pot 12a, Portorož, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 517,09 EUR, je sodišče na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ dolžniku Nanci Pesek postavilo začasnega zastopnika odvetnika Matica Klemenčiča. Začasni zastopnik ima v postopku In 36/2012 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dne postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju dne 24. 4. 2012