Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

I 75/2012 Os-2511/12 , Stran 1379
I 75/2012 Os-2511/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Simčič v izvršilni zadevi upnika Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, zoper dolžnika Križančič Mitja, Miren 217, Miren, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave nadomestila preživnine 2.517,27 EUR s pp, zunaj naroka dne 25. 4. 2012 sklenilo: na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Križančič Mitju, Miren 217, Miren, sedaj neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Hilda Pipan iz Nove Gorice, ki bo zastopala dolžnika v izvršilni zadevi I 75/2012 vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 25. 4. 2012