Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

III D 1720/2009 Os-2472/12 , Stran 1379
III D 1720/2009 Os-2472/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici – svetnici Tatjani Marčič Maruško v zapuščinski zadevi po pokojnem Ljubomiru Marun, rojen 24. 4. 1942, umrl 6. 8. 2002, nazadnje stanujoč na naslovu 3 Chelms Ford Avenue 2045, Haberfield, Avstralija, državljan Avstralije, dne 16. 4. 2012 sklenilo, da se dedinji Marun Marinki, roj. 12. 5. 1987, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, postavi začasni zastopnik odvetnik Andrej Kavčič, Savska cesta 3, Ljubljana. Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dedinjo v skladu s 83. členom Zakona o pravdnem postopku zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedinja, ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 4. 2012