Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

P 60/2012 Os-2857/12 , Stran 1379
P 60/2012 Os-2857/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Aleksandra Šterk, Gorenja Podgora 11, Stari trg ob Kolpi, ki ga zastopa Suzana Miklič Ninič, odvetnica v Domžalah, zoper tožene stranke: neznani dediči neznanega prebivališča po pokojnem Antonu Šterku, nazadnje stanujoč na naslovu Gorenja Podgora 7, Stari trg ob Kolpi, zaradi priposestvovanja nepremičnine pcto 1.500,00 EUR, dne 9. 5. 2012 sklenilo: neznanim dedičem neznanega prebivališča po pok. Antonu Šterku, nazadnje stanujočem Gorenja Podgora 7, Stari trg ob Kolpi, se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznani dediči neznanega prebivališča po pok. Antonu Šterku, nazadnje stanujočem Gorenja Podgora 7, Stari trg ob Kolpi, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 9. 5. 2012