Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

In 39/2012 Os-2898/12 , Stran 1378
In 39/2012 Os-2898/12
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Daimler AC Leasing, d.o.o., Baragova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Artiče, zaradi izterjave 12.824,61 EUR, sklenilo: dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Artiče, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva cesta 3, Brežice. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 17. 5. 2012

AAA Zlata odličnost