Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

VL 43362/2012 Os-2972/12 , Stran 1378
VL 43362/2012 Os-2972/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 43362/2012 z dne 30. 3. 2012, je izvršiteljica Branka Horvat Zec opravila rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnika Petra Zorića, Turnerjeva ulica 7, Maribor, in sicer stanovanje št. 21, v izmeri 39,45 m2, v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ulica Staneta Severja 3, Maribor, št. stavbe 1320, v korist upnika Kommunio podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o., Podružnica Maribor, Črtomirova ulica 11, Maribor, zaradi izterjave 620,907 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 18. 5. 2012