Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

VL 59669/2008 Os-2960/12 , Stran 1378
VL 59669/2008 Os-2960/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, COVL, VL 59669/2008 z dne 19. 5. 2009, ki je postal pravnomočen 10. 6. 2009, v zvezi s sklepom VL 59669/2008 z dne 18. 1. 2012, ki je postal pravnomočen 14. 2. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št. IZV 12/21 z dne 13. 2. 2012, oziroma sedaj 20, stavba 1081, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta maršala Tita 3, na Jesenicah, v skupni izmeri 51,90 m2, last dolžnice Slobodanke Zukić, zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 1.006,30 EUR. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 28. 5. 2012