Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

In 108/2011 Os-2959/12 , Stran 1378
In 108/2011 Os-2959/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. In 108/2011 z dne 6. 6. 2011, ki je postal pravnomočen 17. 6. 2011, in rubežnega zapisnika izvršitelja Borisa Letnarja, IZV 207/2011 z dne 19. 4. 2012, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnika in je last dolžnice Bosiljke Adilović, Kersnikova 2, Domžale, to je stanovanje št. 1, na naslovu Kersnikova 2, Domžale, v izmeri 57,70 m2, ki stoji na parc. št. 3745/0, k.o. 1959 – Domažel, zarubljena v korist upnikov Stanislava in Malči Šoštarič, oba Kersnikova 2, Domžale, zaradi izterjave 716,04 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 24. 5. 2012