Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3149/12 , Stran 1375
Ob-3149/12
Uprava družbe na podlagi pisne zahteve delničarjev, katerih skupna deleža presegata dvajsetino osnovnega kapitala družbe Komunala, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., objavlja razširitev dnevnega reda 21. redne skupščine družbe, ki je sklicana za 3. 7. 2012, ob 14. uri, na sedežu podjetja. Delničarja Mestna občina Nova Gorica in Koto proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe Komunala, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., sta v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD ter na podlagi sklica 21. redne skupščine družbe Komunala, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 42 z dne 1. 6. 2012 podala pisno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 21. redne skupščine družbe Komunala, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d, ki je sklicana za dne 3. 7. 2012, s pričetkom ob 14. uri, na sedežu družbe, Cesta 25. junija 1 v Novi gorici, z naslednjo 6, točko dnevnega reda: 6. Spremembe statuta družbe in sprejem prečiščenega besedila statuta. Delničarja Mestna občina Nova Gorica in Koto proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. predlaga sprejem naslednjih sklepov: 6.1. Sprejmejo se spremembe statuta družbe v predloženem besedilu. 6.2. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta delniške družbe. Predlog sprememb statuta družbe Komunala, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d. Delničarja Mestna občina Nova Gorica in Koto proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. predlagata, da se spremeni 9. člen statuta. Predlog dopolnitve dnevnega reda s predlaganimi sklepi in gradivom za predlagane spremembe statuta družbe ter čistopis statuta družbe delničarjem, je na vpogled v istih prostorih in ob istem času kot ostalo gradivo za 21. redno skupščino.
Komunala, Komunalno podjetje Nova Gorica, d.d. direktor Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.