Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3133/12 , Stran 1364
Ob-3133/12
Na podlagi sklepa družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo Fassa Divača, proizvodnja gradbenega materiala, trgovina in storitve d.o.o. Koper z dne 16. 4. 2012, o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije po drugi alineji prvega odstavka 402. in prvega odstavka 403. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Kopru je, s sklepom Srg 2012/19558 dne 6. 6. 2012, pri subjektu vpisa Fassa Divača, proizvodnja gradbenega materiala, trgovina in storitve d.o.o., matična številka 2189623000, vpisalo v register začetek postopka redne prostovoljne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Fassa Divača, proizvodnja gradbenega materiala, trgovina in storitve d.o.o. – v likvidaciji, Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper – likvidacijski upravitelj. Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj Maronese Claudio