Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3115/12 , Stran 1364
Ob-3115/12
Likvidacijski upravitelj družbe DATAVISION, računalniški sistemi, elektronika, inženiring, proizvodnja, posredništvo in trgovina d.o.o., v likvidaciji, s skrajšano firmo DATAVISION d.o.o., v likvidaciji, s sedežem na naslovu Ulica Roberta Kukovca 2, 2000 Maribor, z matično številko: 5502586, z ID za DDV: SI34272976, v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi sklepa Srg 2012/21428 z dne 4. 6. 2012, s katerim je Okrožno sodišče v Mariboru v register vpisalo sklep o začetku redne (prostovoljne) likvidacije, objavlja poziv upnikom družbe, da mu najkasneje v roku 30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe. Priporočeno pošto z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje obstoj in višino terjatev, upniki naslovijo na likvidacijskega upravitelja na zgoraj navedeni naslov sedeža družbe, s pripisom: prijava terjatev.
DATAVISION d.o.o., v likvidaciji Boštjan Zabavnik likvidacijski upravitelj