Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 30 Ob-3127/12 , Stran 1357
Št. 30 Ob-3127/12
JZ SOCIO, Kocenova 8, 3000 Celje v skladu z 20. členom Statuta, Svet JZ SOCIO razpisuje prosto delovno mesto: direktorja/ice. Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj sedmo raven strokovne izobrazbe skladno z določbami Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06), – najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe, – izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti, – po 56. členu Zakona o socialnem varstvu mora kandidat/ka imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma ga pridobiti v roku enega leta od imenovanja, – aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik, – aktivno obvlada slovenski jezik. Delovno razmerje se sklepa za mandat 4 let, s pričetkom 3. 10. 2012. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom in programom poslovnega in programskega razvoja zavoda lahko pošljete v tajništvo na naslov: JZ SOCIO, Kocenova 8, 3000 Celje, pod oznako »Za razpis«, v 8 dneh od dneva po objavi razpisa. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni/ne v roku 30 dneh po odločitvi.
Svet JZ SOCIO