Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3106/12 , Stran 1351
Ob-3106/12
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije, na podlagi 6. člena Statuta DRS in Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev v DRS objavlja
razpis
za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica in častno članstvo v Društvu restavratorjev Slovenije
Kandidate za nagrado, priznanja in častno članstvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki opravljajo strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine, posamezniki delujoči na področju konservatorstva – restavratorstva ter člani DRS. Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji (na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki) za izjemne dosežke – življenjsko delo v konservatorsko-restavratorski stroki. Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konservatorji-restavratorji, člani DRS ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke v Sloveniji in v tujini. Častno članstvo DRS pa se na predlog predlagateljev in po potrditvi komisije podeli posameznikom, ki so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke in/ali DRS. Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev z ustrezno dokumentacijo (npr. izpis bibliografskih enot iz Cobissa, katalog del, video posnetke, fotografije in drugo). Predloge sprejemamo 60 dni po objavi na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije (DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40, 1000 Ljubljana, s pripisom Ne odpiraj.
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije