Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 603035-1/2012-6 Ob-3091/12 , Stran 1351
Št. 603035-1/2012-6 Ob-3091/12
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/06) objavljamo
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole za program
Gozdarstvo in lovstvo, za naslednja predmetna področja: – urejanje gozdnate krajine, – lovstvo, – lovsko načrtovanje, – gozdna tehnologija in organizacija del v gozdarstvu; Strojništvo, za naslednji predmetni področji: – vzdrževanje strojev in naprav, – strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina; Poslovni sekretar, za naslednje predmetno področje: – poslovni tuji jezik 1 – angleščina. Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) ter z 92. in 96. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,65/09 – popr.) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede: – delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj; – vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole); – izobrazbe – (Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju – Uradni list RS, št. 35/11). Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov: Šolski center Postojna, Višja strokovna šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna Višja strokovna šola