Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

, Stran 1165
Drugo preklicujejo
AGM Nemec d.o.o., Sedraž 3, Laško, licenco, št. GE003421/05220/015, ser št. G 0305624, za vozilo mercedes benz 1824K, registrska številka CE L6-520. gnd-327168 Avto Triglav d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana, štampiljko, odtis žiga je črne barve, napis Avto Triglav, trgovina z avtomobili in deli, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 122, SI-1113 Ljubljana, s številko 34. gno-327182 Avtoprevozništvo Alojz Anzelj s.p., Repče 23, Trebnje, licenco, št. 007255-006, ser. št. 00301967, reg. št. LJ NM-271, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gns-327107 Bogataj Maja, Benčičeva ulica 2C, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 37000845, izdala Veterinarska fakulteta. gnj-327137 Cvirn Nina, Gaberke 37, Šoštanj, študentsko izkaznico, št. 01007005, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnu-327101 Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, licenco, št. 006986/074, za tovorno vozilo man 18.480, registrska številka CE DA 274. gnc-327169 Deluk Vaskrsić Maja, Šmarje 145, Šmarje, študentsko izkaznico, št. 19405652, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr-327179 Drešček Urška, Platiševa 13, Cerkno, študentsko izkaznico, št. 26203203, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gni-327167 Fabjan Kristina, Bate 12, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 19508168, izdala Ekonomska fakulteta. gnz-327171 Fon Andrej, Volče 33, Tolmin, študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za strojništvo, Ljubljana. gnw-327149 Grča Tina, Štanjel 49, Štanjel, študentsko izkaznico, št. 11080386, izdala Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta. gnk-327111 Gutaj Tahir, Cesta Leona Dobrotinška 22, Šentjur, certifikat Šolskega centra Celje, št. IZO - 07/613, leto izdaje 2007. gnl-327160 Ichev Riste, Dunajska cesta 104, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19530341, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnx-327098 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 55/11) neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Torsten Brand, Dipl.-Ing., G-3079, Jože Cetinski, inž. stroj., S-0460, António Manuel Barbot Campos E Matos, Prof. Doutor, G-3195, Anton Marinko, univ. dipl. inž. grad., G-0781, Ivan Bračič, inž. el., E-1270, Janez Regoršek, inž. stroj., S-0287 in izkaznice pooblaščenih inženirjev: št. 48989 z veljavnostjo do 30. 6. 2016, št. 48923 z veljavnostjo do 30. 6. 2016, št. 49996 z veljavnostjo do 31. 8. 2016, št. 50522 z veljavnostjo do 31. 12. 2016. Ob-2717/12 Janjić Jovo, Križevec 59, Stranice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019782001, izdajatelj Cetis d.d. gnt-327127 Klemenčič Žiga, Rakuševa ulica 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnp-327106 KPE d.o.o., Žibernik 19, Rogaška Slatina, licenco, št. GE004891/06043/003, reg. št. CE MH-087, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnu-327105 Kranjc Janja, Dolenja vas 6, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 19442469, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnb-327145 Letič Veronika, Na terasi 1, Maribor, študentsko izkaznico, št. 61149007, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru, Univerza v Mariboru. gnn-327133 Lipnik Sara, Kaninska vas 6/3, Bovec, študentsko izkaznico, št. 19498818, izdala Ekonomska fakulteta. gnm-327184 Marko Brežnik s.p., Lopata 24G, Celje, dovolilnici za prevoz blaga v tujih državah, Belorusija, št. 2045722 in 2470580, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gni-327117 Marko Brežnik s.p., Lopata 24G, Celje, dovolilnici za prevoz blaga v tujih državah, Rusija, št. 549453 in 559733, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnh-327118 Marko Brežnik s.p., Lopata 24G, Celje, dovolilnici za prevoz blaga v tujih državah, Ukrajina, št. 1894523 in 1895820, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gng-327119 Premzel Sonja, Mladinska 58, Murska Sobota, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnih znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, izdajatelj ZDU - GIZ, št. 8518, izdano leta 2012. gno-327157 Rafko Rafael Jereb s.p., Belica 7, Polhov Gradec, taksi licenco za vozilo reg. št. LJ DR-009, št. licence 011835/002, izdana 19. 6. 2009, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnf-327166 Regoršek Janez, Fulneška ulica 3, Ljutomer, štampiljko pravokotne oblike, z napisom: Janez Regoršek, ing. stroj. IZS S - 0287. gnr-327129 Sinanović Senad, Križevec 59, Stranice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029588001, izdajatelj Cetis d.d. gns-327128 Slavko Klobčar s.p., Vidmarjeva ulica 8, Novo mesto, voznikovo kartico, za Martina Klobčar, št. SLO/10705000195500, izdajatelj Cetis d.d. gne-327142 Stanko Dvoršak s.p., Špindlerjeva ulica 13, Ptuj, potrdilo za voznika Milorada Radenković, veljavno od 23. 10. 2009 do 13. 10. 2010, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 006456/SŠD52-2-4991/2009, leto izdaje 2009. gnb-327170 Tomšič Tina, Podovnice 1, Notranje Gorice, študentsko izkaznico, št. 11030662, izdala Visoka šola za zdravstvo, Univerza v Ljubljani. gnk-327136 Transpartner d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, Celje, licenco, št. 15383, za voznika Radiša Nikolić, izdana 23. 3. 2011, velja od 23. 3. 2011 do 6. 3. 2012. gnd-327172 Transpartner d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, Celje, licenco, št. 14888, za voznika Dragana Papić, izdana 1. 2. 2011, velja od 23. 2. 2011 do 22. 2. 2012. gnx-327173 Transpartner d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, Celje, licenco, št. 12073, za voznika Draga Rakić, izdana 14. 4. 2010, velja od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2011. gnw-327174 Transpartner d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, Celje, licenco, št. 17051, za voznika Đorda Vasiljević, izdana 1. 9. 2011, velja od 14. 9. 2011 do 12. 7. 2012. gnv-327175 Transpartner d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, Celje, licenco, št. 14908, za voznika Daria Vrebac, izdana 3. 2. 2011, velja od 3. 2. 2011 do 26. 12. 2011. gnu-327176 Trebec Igor, Križ 174, Sežana, službeno izkaznico Odvetniške zbornice Slovenije, št. 404/90, veljavna do 30. 6. 2031. gnn-327158 Vettorazzi Maša, Spodnje Stranje 5, Stahovica, študentsko izkaznico, št. 19426466, izdala Ekonomska fakulteta. gnz-327146 Zebec Franc, Medvedce 29C, Majšperk, voznikovo kartico, št. 1070500020519000, izdana 3. 12. 2008. gny-327122