Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

, Stran 1165
Spričevala preklicujejo
Batagelj Ljubo, Maksa Valentinčiča 1, Solkan, spričevalo - zaključno Poklicne živilske šole Maribor za mesarja, št. 3073220, izdano leta 1975. gnr-327154 Begović Snježana, Ulica 14. julija 19C, 22400 Ruma, Srbija, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola, poklic natakar, izdano leta 1981, izdano na ime Grljać Snježana. gno-327132 Bočna Lana, Bičevje 1, Ljubljana, indeks, št. 20090479, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2009. gnu-327151 Dračina Stanislav, Tovarniška cesta 45, Ceršak, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 2000. gnz-327121 Đurić Bojana, Ulica Andreja Kumarja 31, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 2010. gng-327115 Fras Uroš, Linhartova 3, Celje, spričevali 1. ter 2. letnika in obvestilo o uspehu 3. letnika Šolskega centra Ptuj, Strojne šole, izdana leta 2005, 2006, 2007. gnn-327183 Garnež Darja, Pohorska cesta 14, Radlje ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Slovenj Gradec, št. 193, izdano leta 1993, izdano na priimek Kolar. gnv-327125 Gec Alenka, Zasavska cesta 3, Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta 2002. gnj-327116 Guček Mia, Cesta na Markovec 19, Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2011. gnl-327135 Horvat Vesna, Vojkova ulica 10, Sežana, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 2008. gns-327178 Judež Jerneja, Velika Cikava 10, Novo mesto, spričevali 1. in 2. letnika Gimnazije Novo mesto, izdani leta 2003 in 2004. gni-327138 Jurkić Mirna, Goriška 40, Velenje, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Gorica, št. 363/2012, izdano leta 2010. gnm-327159 Kapelj Ema, Barvarska steza 7, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Toneta Čufarja Ljubljana, izdano leta 2011. gnx-327123 Kobilšek Neli, Polje 22, Zagorje ob Savi, spričevali 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Zagorje, izdana leta 1997–1999, izdana na ime Sanela Čufurović. gnp-327156 Kodrič Matej, Cirkovce 39, Cirkovce, maturitetno spričevalo ŠC Ptuj, Strojne šole, izdano leta 2009. gnw-327124 Kogoj Zvonko, Grgar 108, Grgar, spričevalo - zaključno Poklicne živilske šole Maribor za mesarja, izdano leta 1975. gng-327165 Kraševec Milan, Selo pri Robu 14, Rob, spričevalo o končani OŠ Toneta Šraja Aljoše, izdano leta 1987. gnq-327130 Kuclar Urša, Vogelna ulica 8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in papirja, izdano leta 2000. gnk-327161 Kužnik Maša, Cilenškova 15, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Jožeta Moškriča, izdano leta 2011. gnq-327155 Lužnik Marija, Šmartno 220, Slovenj Gradec, spričevalo - zaključno Kmetijskega šolskega centra Celje - Poklicne šole za kmetovalce Šentjur - dislocirani oddelek Muta, št. 6-82M, izdano leta 1982, izdano na ime Rajh. gns-327153 Majcen Katja, Cesta 24. junija 21, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in papirja, izdano leta 1993, izdano na ime Šilc Katja. gnv-327150 Marič Teja, Ob Mahovniški 2, Kočevje, maturitetno spričevalo SVŠG Ljubljana, št. 400132-72-111, izdano leta 2011. gnb-327095 Milić Daniel, Potrčeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehniških strok. gnt-327177 Možina Nataša, Skrilje 83, Dobravlje, spričevalo o končani OŠ , Ljudske univerze Ajdovšina, št. 400, izdano leta 1990, izdano na ime Pečenko. gnj-327112 Ozimič Peter, Romihova ulica 16, Slovenska Bistrica, indeks, izdala Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek, leto izdaje 1991. gnh-327143 Perko Damjan, Ravne 17, Tržič, spričevalo - zaključno EDC - zavod za strokovno izobraževanje, št. I - 505 - 08, izdano leta 2008. gnq-327134 Pospeh Martin, Strmca 105, Laško, obvestilo o uspehu na zaključnih izpitih Šolskega centra Celje, št. 485 ALI (III-E/177), izdano leta 2007. gnj-327162 Ravnikar Katarina, Kogojeva ulica 10, Ljubljana, potrdilo o opravljeni poklicni maturi, izdala Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2002, smer farmacevtski tehnik. gnt-327152 Rink Boris, Spodnje Pirniče 10d, Medvode, maturitetno spričevalo Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1973. gnh-327139 Roblek Denis, Predoslje 138, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje šole za strojništvo. gny-327097 Rutar Urška, Pot v Strano 4, Cerkno, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Tolmin, izdano leta 1990. gnu-327126 Škreblin Đurđica, Višnjevec 62, 49218 Pregrada, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Steklarske šole Rogaška Slatina, izdano leta 1989. gnv-327100 Trpin Matic, Žibertova 28, Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Prežihov Voranc, izdano leta 2010. gni-327163 Trpin Matic, Žibertova 28, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Prežihov Voranc, izdano leta 2011. gnh-327164 Ugzmajlji Husni, Zimica 17, Zgornja Korena, certifikat Šolskega centra Celje, izdano leta 2007, št. IZO - 07/288. gni-327113 UP Fakulteta za management Koper, Cankarjeva 5, Koper - Capodistria, diplomo, izdano na priimek Tuljak Tea (Sočerga 10A, 6272 Gradišče), izdajateljica Fakulteta za management, leto izdaje 2012, št. 2-3735/11. gnp-327181 Vesenjak Emilija, Lahonci 37, Ivanjkovci, spričevalo - zaključno Srednje strojne in tekstilne šole Murska Sobota, smer šivilja - krojač, izdano leta 1994, izdano na ime Simonič. gnl-327110 Weingerl Darja, Janševa ulica 8, Celje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo I. gimnazije v Celju, izdano leta 1981. gng-327140 Zdravko Teršek, Olševek 30 A, Preddvor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole Kranj, izdano leta 1979. gnf-327120 Zidar Maja, Železna cesta 10, Ljubljana, magistrsko diplomo, izdajateljica Ekonomska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2005. gnt-327102